PUR vahu soojusjuhtivus on väga madal, mis teeb sellest ühe efektiivseima soojustuse terviklahenduse mida turul pakutakse. Kuna PUR vaht pritsitakse seina survega, siis see täidab ära ka pisemad praod ja augud. Paisudes surub vaht ennast veel tihedamalt konsruktsiooni vabadesse õõnsustesse. PUR vaht nakkub väga hästi mistahes pinnaga.

Sõltuvalt paigalduskohast ja PUR kihi paksusest võib pritsvahu soojusjuhtivustegur olla 0,026 W/mK kuni 0,028 W/mK.

Kõrval olevalt graafikult on näha erinevate soojustusmaterjalide võrdlust.

PUR ehk pritvahtusid on kahte eri tüüpi. Kinnise rakustrutkurriga vaht ja lahtise rakustruktuuriga vaht. Mõlemad vahud on kahekomponentsed. Mõlemad ained (komponendid) soojendatakse pritsvahu seadmes nakkuvuse parendamiseks 50-60 kraadini ja materjalide segunemine toimub vahetult enne püstolist väljapritsimist.

Erinevalt plaat- ja puistevillast, ei vaju pritsvaht seina sees ära ja kihi paksus ei vähene ajas.

Pritsvaht ei muuda ajas oma soojusjuhtivuse omadusi ja hoiab eemal hallituse, seened, närilised ning putukad.

Siit avaneb väga hea ja ülevaatlik video, mis toob välja kinnise ja lahtise struktuuriga PUR vahu erinevused. Soovitame see otsast lõpuni vaadata.

Kuidas paigaldatakse PUR vahtu. Selle kohta saab ülevaate siit: